Keď je atlét alebo športovec vo svojej hre, je v najlepšom stave – prítomný tomu, čo robí, vysoko vnímavý na svoje okolie a nejako jednoducho vie, čo robiť presne vtedy, keď to treba spraviť. Keď stratí pevnú zem pod nohami a je mimo svojej hry, zapletie sa vo svojej hlave, pokúšajúc sa nahradiť flow inštinktu a intuície so stále sa zvyšujúcim počtom pravidiel a informácií a tráviac viac času znepokojovaním sa o svoju výkonnosť, než reálne hraním.

Rovnaká vec platí pre každého z nás a ukazuje to k neprelomiteľnému pravidlu hry života:

Čím viac času strávime „v našej hre“, tým efektívnejšími budeme, tým vyššia bude naša výkonnosť a tým lepšie výsledky budeme produkovať.

Takže začnime s jednoduchou otázkou:

V práci, ktorú robíte, aké percento vášho času by ste povedali, že trávite „vo svojej hre“?

Nezáležiac na tom, s akým číslom ste prišli, fakt, že ste vôbec dokázali prísť s akýmkoľvek číslom naznačuje, že už máte nejaké vnímanie toho, aký je to pocit, keď ste vo svojej hre a aký je to pocit, keď nie ste. Tu je porovnávacia analýza, ktorú som raz robil pre seba na podčiarknutie niektorých z tých rozdielov ako ich osobne zažívam ja:

Vo svojej hre Mimo svojej hry
Nie veľa na mysli Zaneprázdnená myseľ – posadnutý niečím alebo snažiaci sa všetko vyriešiť.
Sústredený na úlohu predo mnou Posudzovanie môjho výkonu/ výkonu iných
Hĺbavý Rozoberám veci v hlave  
Vysoký zmysel pre humor, ľahkosť Žiadny zmysel pre humor (alebo sarkastický/ uštipačný humor)
Všeobecný pocit blaha Poriadne doriadený, neistý, neurotický a emočný

.
Samozrejme to, že viete, kedy ste mimo svojej hry neznamená, že sa to nikdy nestane. Pravdou je, že my všetci občas stratíme pôdu pod nohami. Zachytíme sa v nejakých tmavých myšlienkach alebo blbej nálade a svet sa zdá byť kruté a neľútostné miesto. Do miery, do ktorej dokážeme vidieť tieto chvíle pre to, čím sú – chvíľkové alebo dokonca predĺžené obdobia, kedy sme mimo svojej hry – môžeme limitovať ujmu, ktorú robíme svojim vzťahom, svojim kariéram a svojim životom. Namiesto riadenia sa zdanlivo urgentnými príkazmi nášho vlastného neistého myslenia, môžeme radšej spraviť krok vzad, umožniť si stať sa hĺbavými a počkať, kým sa naše myšlienky a nálada zdvihnú. Potom, keď sa cítime „viac sami sebou“, môžeme opäť raz dôverovať svojmu mysleniu, podniknúť vhodné kroky a posunúť sa so svojimi životmi dopredu. Akonáhle rozpoznáte pri vytváraní lepších výsledkov dôležitosť bytia vo svojej hre a máte zmysel pre to, čo sú niektoré vaše osobné kľúčové indikátory toho, keď ste v alebo mimo svojej hry, očividná otázka, ktorá z toho vyplynie je, ako byť vo vašej hre oveľa častejšie.

To je predmetom našej ďalšej sekcie…

Ďalej – Výkon a výsledky – Časť 2