V tradičnom koučingu je táto zmena rýchlosti často vysvetľovaná rôznymi variáciami tejto rovnice:

výkonnosť = kapacita + informácie

Ak by to bola pravda, jediná vec medzi vami a optimálnou výkonnosťou by boli chýbajúce informácie. Akonáhle by ste vedeli, čo treba robiť, mali by ste byť schopný naplno využívať všetku svoju vrodenú kapacitu. .

Ale dokonca aj zbežný pohľad na náš vlastný život odhalí nesprávnosť tejto myšlienky. Koľko „stratégií pre úspech“ sme študovali počas nášho života? Koľko z toho, čo vieme, v skutočnosti využívame? Sú naše výsledky úmerné tomu, čo vieme alebo sa zdajú mať viac spoločného s tým, čo reálne robíme?

Reálna rovnica pre vysokú výkonnosť vyzerá skôr nejako takto:

výkonnosť = kapacita – narušovanie

Inými slovami, keď eliminujeme narušovanie, podávame výkon bližší k našej plnej kapacite. Ale na to, aby sme odstránili narušovanie, musíme najprv porozumieť tomu, čo to je a odkiaľ prichádza.

Tu je vizuálna reprezentácia toho, ako funguje naša myseľ, keď naše „čaro“ funguje – vo flow stave a v našej hre:

Keď fungujeme v súlade s naším prirodzeným dizajnom, sme naladení a vnímaví k nekonečnému potenciálu vesmíru (Mysle). Sme schopní zažiť formujúcu sa energiu vesmíru (Myšlienku) cez otvor, ktorý sa neustále rozširuje a zužuje (Vedomie).

Aby sme fungovali v našom absolútne najlepšom stave, všetko, čo potrebujeme spraviť, je umožniť tomuto systému, aby fungoval tak ako bol vytvorený. Myšlienka na seba zoberie formu v našom osobnom vedomí ako čerstvý nápad, kreatívne možnosti, láskyplné myšlienky a moment čo moment zmysel pre smerovanie a my sa hýbeme dopredu v absolútnej harmónii s inteligenciou vesmíru, zhmotnenú cez náš sedliacky rozum a tak trochu „vnútornú múdrosť“.

Čo by mohlo vari zasahovať do takéhoto úžasného dizajnu?

No, problém s mozgom je, že po čase začne produkovať množstvo a množstvo opakujúceho sa „osobného myslenia“ nad a pomimo akéhokoľvek „čerstvo nadojeného myslenia“, ktoré skutočne potrebujeme, aby sme fungovali v našom najlepšom stave. Keďže naše prežívanie života je v skutočnosti prežívanie Myšlienky, čím viac toho máme na mysli, tým komplikovanejšie sa všetko zdá a tým viac sa otvor nášho vedomia zvykne zužovať. Skôr ako sa nazdáme, všetko, čo môžeme vidieť, keď sa pozrieme von do sveta, je naše vlastné myslenie, ktoré sa nám odráža späť v zábavnom zrkadle nášho vlastného seba-uvedomenia.

Do skutočných problémov sa však dostaneme, keď sa začneme snažiť svoje myslenie analyzovať a kontrolovať. V tom procese kompletne stratíme z dohľadu oboje – aj silu Myšlienky a aj inteligenciu hlbšej Mysle, ktorá nás môže viesť životom s relatívnou ľahkosťou, ak jej to dovolíme.

Vyzerá to nejako takto (ale nie takto):

Jednoducho povedané, čím menej toho máme na mysli, tým vyššia je naša výkonnosť. Čím viac toho máme na mysli, tým viac sme náchylní správať sa tak trochu ako blázni.

Ďalej – Dve rady