„Keďže vedenie a porozumenie vo všetkých vedách, ktoré sa zaoberajú princípmi alebo príčinami alebo prvotnými základmi vecí, vyplýva z ich poznania – pretože máme za to, že každú vec poznáme, kedykoľvek poznáme prvé príčiny a prvé princípy až k prvotným základom – , je zrejmé, že sa tiež vo vede o prírode musíme najprv pokúsiť o to, aby sme určili to, čo sa týka princípov.“ – Aristoteles

Slovo „princíp“, ako ho používam vo svojej práci ja, označuje základnú alebo nevyhnutnú vlastnosť či prvok niečoho, určujúc jeho podstatu alebo charakteristické správanie.

V oblasti chémie bolo doposiaľ objavených 117 odlišných prvkov, ktoré v podobe rôznych zlúčenín tvoria základ akejkoľvek hmoty „vecí“ na tejto plánete. V umení je zase možné z troch základných farieb namiešať akúkoľvek farbu na celej palete.

Čo sa týka ľudského zážitku, základným prvkom môžeme porozumieť vo forme troch univerzálnych princípov: Myseľ, VedomieMyšlienka. Aj keď pre rôznych ľudí tieto slová znamenajú rôzne veci, princípy, ktoré označujú, sú pozorované a študované vo vede, filozofii a náboženstve tisícky rokov. Ja som o nich postupne začal rozmýšľať ako o základných faktoch života – nehmotné základné prvky, ktoré je možné pozorovať iba prostredníctvom ich pôsobenia a následkov.

Princíp Mysle:

Za životom existuje energia a inteligencia. Je vždy prítomná, ale nie je „pri moci“ – nemá žiadnu vrodenú morálnosť alebo zjavný uhoľ pohľadu. Iba sa jednoducho uisťuje, že až na zasahovanie vonkajších okolností, zo žaluďov sa stanú duby, rany sa hoja a život plodí život.

Princíp Vedomia

Schopnosť vnímať a vedome prežívať život je ľudským bytostiam prirodzená. Je to univerzálny fenomén. Úroveň nášho vnímania a uvedomovania v každom momente určuje povahu nášho prežívania.

Princíp Myšlienky:

Prostredníctvom myšlienky si každý vytvárame svoje individuálne prežívanie reality. Myšlienka je ten chýbajúci článok medzi neforemným svetom čistých možností a vytvoreným svetom formy.

Tieto princípy boli po prvýkrát artikulované škótskym zváračom menom Syd Banks, ktorý mal osvecujúci zážitok a náhľad do hlbšej pravdy o tom, ako život funguje. Tu je ako ich uviedol on vo svojej knihe Chýbajúci článok:

Všeobecná Myseľ alebo neosobná myseľ, je stála a nemenná. Osobná myseľ je v stave neustálej zmeny. Všetci ľudia majú vnútornú schopnosť zosynchronizovať svoju osobnú myseľ so svojou neosobnou mysľou, aby do svojich životov priniesli harmóniu.“

Vedomie je darom uvedomenia. Vedomie umožňuje rozoznanie formy, formy, ktorá je vyjadrením Myšlienky…Mentálne zdravie sa nachádza vo vedomí všetkých ľudských bytostí, no je zahalené a väznené našimi vlastnými chybnými myšlienkami. To je dôvod, prečo sa musíme pozrieť cez naše kontaminované myšlienky, aby sme našli čistotu a múdrosť, ktorá leží vo vnútri nášho vlastného vedomia.“

Myšlienka je tým kreatívnym prostriedkom, ktorý využívame na fungovanie v živote. Myšlienka je univerzálnym kľúčom, ktorý otvára svet reality všetkým živým bytostiam. Myšlienka nie je realita, no každý si svoju vlastnú realitu vytvára prostredníctvom Myšlienky.“

Takže čo to všetko znamená? Znamená to, že existuje neobyčajný kreatívny potenciál, ktorý leží z veľkej časti driemajúci vo vnútri ľudských bytostí, ktorý sa môže stať faktorom v každej oblasti našich životov…

Ďalej – Oživenie vášho génia