Jeden príbeh, ktorý niekedy rozprávam na seminároch je o Zen majstrovi, ktorý nechal svojich nasledovateľov začať každý deň s rituálom 10 000 poklonení severu, juhu, východu a západu, čo im trvalo v podstate rovno až do času obeda. Potom opakovali tento rituál poobede až do večere a potom ešte jedenkrát večer pred spánkom.

Jedného dňa v prednáške majster povedal svojim študentom, že „Neexistuje nič, čo môžete spraviť, aby ste sa stali osvietenými. Osvietenie je iba šťastná náhoda.“

Mních, ktorého už unavovalo každodenné robenie všetkých týchto praktizovaní, povedal majstrovi, „Ak je osvietenie iba šťastná náhoda, prečo nás potom nechávate robiť všetky tieto praktizovania?“

Na čo Zen majster odpovedal, „Aby ste sa stali viac náchylní na náhody“.

Zatiaľ čo plné osvietenie môže a nemusí byť v ponuke…čo sa týka prehĺbenia vášho porozumenia toho, ako život funguje, praktizovanie a rituály sa zvyknú stavať do cesty jednoduchému utíšeniu sa a pozeraniu sa do vnútra pre hlbšiu, všeobecnejšiu pravdu.

Vlastne existujú iba dve veci, ktoré som našiel byť všeobecne užitočné:

 1. Počúvajte inak

Rada o počúvaní, ktorú som dostával najčastejšie počas mojich skorších štúdií v tomto odvetví (a ktorú odvtedy najčastejšie zdieľam s ostatnými) bola „počúvať s ničím na mysli“. Variácie tejto rady zahŕňajú:

 • Počúvajte, ako by ste možno počúvali hudbu
 • Počúvajte, ako by ste iba prišli robiť osobe vedľa vás spoločnosť
 • Počúvajte pre pocit
 • Počúvajte ako kameň s ušami

Ale to, čo som zistil nedávno je, že ľudia, ktorí zdá sa zápasia s „pochopením“ princípov, sa v skutočnosti pýtajú odlišné otázky než sa tí z nás, ktorí zdieľajú princípy, snažia zodpovedať. My zdieľame zvnútra-von porozumenie ako odpoveď na otázku ako život funguje, oni počúvajú pre odpoveď na otázku „Ako mám žiť?“

Tu sú niektoré iné rozdiely medzi týmito dvoma v základoch odlišnými otázkami:

Ako život funguje Ako mám žiť?
 • Princípy
 • Fyzika
 • Pravda, či tomu verím alebo nie
 • Fixné
 • Univerzálne/Všeobecné
 • Opisujúce
 • Pred „ale“
 • Stratégie
 • Techniky
 • Užitočné spôsoby myslenia o veciach
 • Premenlivé
 • Osobné
 • Nariaďujúce
 • Po „ale“

Takže to nie je vôbec prekvapivé – keďže sa pýtame odlišné otázky –  aké odlišné veci počujeme, keď počúvame.

Napríklad, predstavte si, že vám niekto povie „Za životom existuje inteligencia.“

Ak počúvate, aby ste si zodpovedali na otázku „ako mám žiť?“, takmer okamžite skočíte do dôsledkov tejto myšlienky na váš život.

„Ak za životom existuje inteligencia“, môžete si myslieť, „potom potrebujem nájsť spôsob, ako do nej viac načrieť. Možno by som mal ísť na nejaký tréning intuície alebo sa pozrieť, či dokážem nájsť niekoho, kto má väčší prístup k tejto inteligencii, než ja a požiadať ho o radu. A ako viem, ktoré myšlienky prichádzajú z inteligencie za životom a ktoré sú iba mojím myslením? Toto je ťažké!“

Alebo niekto povie „Každá ľudská bytosť sa narodí s vrodeným mentálnym zdravím a blahom,“ a vaša myseľ sa začne naháňať nielen cez každú zrejmú výnimku tohto výroku, ktorú dokážete nájsť, ale tiež k otázkam ako napr. „Ako sa k nemu dostanem? Prečo ho nezažívam viac? Prečo sa môj manžel/manželka/rodič/dieťa toľko trápi, ak ho majú?“ a dôsledky ako „Ak má každá ľudská bytosť vrodené mentálne zdravie a blaho, mal by som byť schopný byť šťastný celý čas a zachytenie sa do neistých myšlienok a pocitov je znamením zlyhania, alebo aspoň slabosti, lenivosti a limitovaného porozumenia. Musím sa viac snažiť!“

Kdežto, keď počúvate pre to, ako život funguje a niekto vám povie „Za životom existuje inteligencia“, je pravdepodobné, že v tom budete cítiť pravdu. Veď nakoniec väčšina z nás vie, že to nespôsobujeme my, že slnko ráno vychádza alebo že sa zem točí okolo svojej osi. Robí vás to tichším, namiesto hlučnejším – pokornejším, užasnutejším a vďačnejším skôr než zmäteným.

Ak niekto povie „Každá ľudská bytosť má vrodené mentálne zdravie a blaho,“ nie je nič, čo by ste ohľadom toho museli robiť. Je to iba príležitosť sadnúť si s tým a vidieť, čo cez to príde. A je pravdepodobné, že v tej jednoduchosti a tichosti, dostanete nejaké svoje vlastné uvedomenia do prirodzenosti ľudskej mysle.

Teraz samozrejme, ak toto čítate, aby ste prišli na to, ako čo najlepšie žiť, práve som vám dal recept, ktorý môžete zobrať do vášho života, otestovať ho a praktizovať, dokiaľ vy tiež dokážete počúvať „správnym“ spôsobom, naučíte sa mať „tichšiu myseľ“ a žiť s „hlbším pocitom“.

Ale ak nie, pravdepodobne rozoznáte jednoduchý fakt toho, k čomu ukazujem – niektoré veci sú jednoducho pravdou či im veríme alebo nie. A ukazuje sa, že keď vidíme tieto pravdy my sami, robí to život jednoduchším, láskavejším a je zábavnejšie byť jeho súčasťou.

 1. Zostaňte v konverzáci

Keď sa ľudia pýtali Syda Banksa ako môžu pre seba získať toto porozumenie, bolo o ňom známe, že odpovedal „Pozerajte sa tým smerom a nerobte nič.“ Z čoho mi vždy vyplývala otázka ,“Ak neexistuje nič, čo treba robiť, prečo mám čítať knihy, počúvať nahrávky, pozerať videá, najímať si koučov alebo chodiť na tréningy?“

Odpoveď, ako už teraz viem, je jednoduchá:

Pretože neexistuje nič, čo treba robiť, ale existuje niečo, čo sa dá vidieť. 

Princípy, o ktorých sa rozprávame, sú oku neviditeľné (ako elektrika, gravitácia a magnetizmus), ale sú vždy prítomné a vysvetľujú všetko, čo sa deje v ľudskom prežívaní. „Vidíme“ ich pozeraním sa preč od toho, čo je vytvorené („vonkajšok“) a smerom k tomu, čo vytvára („vnútro“).

Keď sa pozriete do vnútra, začnete vidieť. Keď počúvate a nemáte už niečo dopredu na mysli, začnete počuť. To, čo vidíte a počujete je hlbší potenciál všetkých ľudských bytostí. Je to to, čo nám umožňuje byť úžasnejšími.

A ak sa budete naďalej pozerať tým smerom, to, čo budete vidieť, vás oslobodí.

Je tu ešte jedna finálna sekcia predtým ako pôjdete objavovať – rozmýšľajte o nej ako o ukážke atrakcií, ktoré prichádzajú na ceste objavovania, na ktorej práve ste…

Ďalej – Ukážka prichádzajúcich atrakcií