Prihláška do Mastermind skupiny Spoločenstvo

s_logo

Krok 1: Vyplňte všetky polia, ktoré nájdete nižšie. Čím viac nám o vás napíšete, tým ľahšie bude pre nás rozhodnúť, či ste pre Spoločenstvo vhodným členom alebo nie.

Krok 2: Akonáhle obdržíme vašu vyplnenú prihlášku, jeden zo zakladateľov Spoločenstva (Ján Dubnička/ Bernard Koprna) vás do 7 pracovných dní kontaktuje s ďalšími informáciami, s doplňujúcimi otázkami a zároveň dostanete aj oznámenie, či ste pre Spoločenstvo vhodným členom.

Poznámka: Vaše odpovede a samotná prihláška idú priamo k zakladateľom Spoločenstva a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba. Informácie o vás navyše nikdy nebudú s nikým zdieľané. Rešpektujeme vaše súkromie.

Sekcia 1: Základné údaje

Sekcia 2: Kvalifikácia a posúdenie


Sekcia 3: Prispôsobenie zážitku

Označte KAŽDÚ položku od 1-5 podľa toho, ako dôležitá je pre vás. 1 = nie veľmi dôležité alebo nezaujímavé, 5 = veľmi dôležité alebo zaujímavé. POZNÁMKA: Prosím neoznačte 5 hviezd pri každej položke. Naozaj chceme lepšie porozumieť tomu, čo je pre vás najdôležitejšie, aby sme podľa toho mohli prispôsobiť váš zážitok.

Sekcia 4: Investícia

ÁNO, Ján a Bernard! Týmto podávam prihlášku do mastermind skupiny „Spoločenstvo“. Rozumiem, že toto je 12 mesačný nezrušiteľný záväzok. Rozumiem všetkým informáciám v dokumente, ktorý predchádzal tejto prihláške a potvrdzujem, že informácie, ktoré som poskytol v tejto prihláške sú správne.

Platobné údaje váš pošleme po schválení vašej prihlášky. Vyplnenie prihlášky automaticky negarantuje, že budete prijatý a neznamená to ani, že musíte do Spoločenstva v prípade vášho schválenia vstúpiť.