“Transformačný tréning BOD ZLOMU”

Vaša dvojdňová investícia do seba – ktorá vám bude prinášať ovocie už do konca života.

Všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako vyriešiť problémy a výzvy a zároveň inšpirovať a zobrať váš život na vyšší level.

Milý priateľ,

Pustime sa do toho bez žiadnych „dlhých úvodov“.

Na základe dopytu stoviek mojich klientov a tisícok mojich odoberateľov som sa pre malú skupinu 18 ľudí rozhodol usporiadať 16. – 17.9. v Piešťanoch…celkovo iba po druhýkrát…dvojdňový transformačný tréning Bod zlomu.

 • Ak by ste zbožňovali mať absolútne jasno v tom, čo sú vaše najvyššie hodnoty a prečo…
 • Ak by ste si želali zarábať peniaze robením toho, čo zbožňujete…
 • Ak by ste zbožňovali byť schopný zbaviť sa akýchkoľvek problémov vo vašom živote…
 • Ak by ste radi prebudili a zväčšili váš skutočný potenciál a inšpirovali akúkoľvek oblasť vášho života…
 • Ak by ste radi porozumeli sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijete…
 • A ak by ste zbožňovali mať schopnosť vytvoriť si akýkoľvek výsledok, ktorý si vyberiete…

Tak potom tento tréning budete doslova zbožňovať.

Ešte predtým ako sa pohneme ďalej, dovoľte mi však povedať…

Čo presne je Bod zlomu

A prečo práve názov Bod zlomu?

Bod zlomu je konkrétny moment v čase, kedy sa vaše vnímanie a váš život samotný zmení.

Do tohto momentu sa mohol váš život vyvíjať jedným spôsobom alebo ste boli zaseknutý na jednom mieste…no po bode zlomu sa to prelomí a váš život sa začína meniť.

Transformačný tréning Bod zlomu som vytvoril presne z tohto dôvodu.

Poskytnúť ľuďom dva intenzívne dni, ktoré by im priniesli transformáciu, zmenu vnímania a nové uvedomenia, ktoré nakoniec vyústia v ich vlastný jedinečný bod zlomu.

A od tej chvíľe už ich život nikdy nebude taký ako predtým.

Ako kouč osobného rozvoja a kariérneho rastu som sa vždy zaujímal o tie najlepšie stratégie, nástroje a metodológie, ktoré by ľuďom zakaždým dokázali priniesť výsledky.

Nechcel som byť iba nejaký priemerný kouč…chcel som byť jedným z najlepších koučov a vedieť dať ľuďom vždy presne to, čo potrebujú, aby svoj bod zlomu dosiahli.

A vďaka tomu, že som za posledných 7 rokov strávil tisíce hodín prácou s ľuďmi v rôznych situáciách, mal som možnosť testovať, ktoré nástroje a stratégie bod zlomu prinášajú a ktoré nie.

Teraz som sa tie najlepšie stratégie, nástroje a metodológie rozhodol zhrnúť do tohto 2-dňového transformačného tréningu, ktorý vám zaručenie prinesie výsledky.

Transformačný tréning Bod zlomu

16. – 17.9. v Piešťanoch

Vytvorený mnou, Bod zlomu je vyvrcholenie 7 rokov štúdií naprieč rôznymi odvetviami, na ktorom vám budú predstavené tie najmocnejšie metodológie a princípy týkajúce sa maximalizovania ľudského vedomia a potenciálu.

Bod zlomu vám poskytne jednoduché, časom overené riešenia na akýkoľvek problém, ktorý vás momentálne brzdí.

Či už vnímate, že sú vašimi výzvami strach, depresia, problémy týkajúce sa sebavedomia, pocit viny, žiaľu alebo úzkosti alebo či to zahŕňa blok, ktorý vám bráni zobrať váš osobný a profesionálny úspech na úplne nový level, na tomto tréningu dostanete nástroje, ktoré potrebujete, aby ste transformovali čokoľvek, čo vnímate ako „v ceste“, aby to bolo „na ceste“, aby ste tak mohli rozvíjať váš skutočný potenciál, prebrať kontrolu vo všetkých oblastiach vášho života a dosiahnuť ešte viac, než ste si možno zvykli myslieť, že je možné.

Na transformačnom tréningu Bod zlomu sa naučíte, ako:

 • Zvýšiť váš vplyv, silu a vodcovstvo.
 • Žiť inšpirovaný, cieľavedomý, naplňujúci a zmysluplný život.
 • Transformovať váš finančný osud.
 • Určiť si, plánovať a dosiahnuť vaše zmysluplné ciele.
 • Vysporiadať sa s akoukoľvek formou straty alebo zármutku.
 • Vysporiadať sa s akýmikoľvek súčasnými alebo minulými výzvami alebo emóciami.
 • Vyriešiť vzťahové problémy
 • Rozpustiť nestabilné emócie, ktoré môžu ovládať váš život.
 • Prelomiť seba-deštruktívne správanie, úzkosť alebo depresiu.
 • Zväčšovať vašu sebahodnotu a vďačnosť.
 • Ujasniť si vašu víziu a poslanie.
 • Transformovať to, čo v súčasnosti vnímate ako „v ceste“ ako „na ceste“.

Počas dvoch dní Bodu zlomu sa pozrieme na nasledujúce oblasti:

 1. Ľudské správanie a veda maximalizovania ľudského potenciálu.

Objavte, ako vnímania definujú hodnoty a emócie a čo poháňa aj vás, aj ľudí okolo vás. Naučte sa umenie efektívnej komunikácie a získajte výhodu a výsledky, ktoré pri styku s druhými ľuďmi chcete.

Prejdite si procesom objavenia vašich najvyšších hodnôt a objavte, čo je vo vašom živote skutočne dôležité a ako to poháňa vaše inšpirujúce činy.

 1. Prevezmite kontrolu vo všetkých 7 oblastiach života, aby ste tak zvýšili vašu spoločenskú moc a vplyv.

Obmedzenia budete zažívať v každej oblasti života…(mentálnej, finančnej, pracovnej, duchovnej, fyzickej, spoločenskej a rodinnej), v ktorej neprevezmete plnú kontrolu. Objavte najmocnejšie „kľúče“ k rozvoju vo všetkých 7 oblastiach života.

Naučte sa, ako sa zbaviť blokov a seba-limitujúcich presvedčení, ktoré vám bránia mať plnú kontrolu vo všetkých týchto oblastiach a objavte stratégie, ktoré vám umožnia prebudiť a rozširovať vašu spoločenskú moc a vplyv.

 1. Rozpustite nestabilné emócie a prekonajte výzvy.

Objavte konkrétne overené metódy, ktoré pracujú s vašimi vnímaniami, aby vyrovnali a neutralizovali akékoľvek emócie, ktoré ovládajú váš život…čo vyústi do zredukovania stresu, napätia a úzkosti.

Tieto metódy sú používané psychológmi, sociálnymi pracovníkmi, lektormi a zdravotníkmi po celom svete, aby tak asistovali ľuďom prejsť cez ích výzvy a transformovať čokoľvek je vnímané ako „v ceste“ na „na ceste“.

 1. Definujte a strategicky naplánujte, čo by ste zbožňovali vo všetkých 7 oblastiach života.

Naučte sa, ako si naplniť váš deň s presne tým, čo vás inšpiruje. Naučte sa rozpustiť strachy, prekonať pocity viny, naštartujte váš potenciál budovania bohatstva a určite si na hodnotách založené ciele, ktoré naisto dosiahnete.

Ujasnite si, kým by ste chceli byť a čo by ste zbožňovali robiť a mať a rozplánujte si vašu víziu a misiu. Naučte sa kreatívny recept, ktorý Bernard Koprna používa, aby pomohol stovkám ľudí transformovať ich životy.

 1. Vyrovnanie sa so smrťou a stratou.

Naučte sa, ako zvládnuť stratu, či už je to strata milovaného z dôsledku smrti, rozvodu, rozpadu vzťahu alebo finančná alebo materiálna strata.

Pochopením, ako spracovať pocit straty, zármutku a hnevu, sa budete schopný posunúť vo vašom živote znova dopredu, byť znovu inšpirovaný a plne funkčný. Zažite silu overených metód, aby ste sa zbavili oslabujúceho pocitu straty a nasmerovali váš život späť do inšpirujúceho a vďačného pohybu smerom vpred.

 1. Vodcovstvo a úspech – Načretie do vašich 7 síl

Použite overené metódy na objavenie vo vás a prebudenie vlastností tých najmocnejších ľudí na svete. Naučte sa o dôležitosti cenenia si seba a odhaľte vaše skryté sily.

Sledujte domino efekt vašich činov a objavte sféru vplyvu, ktorú ste ovplyvnili do dnešného dňa. Zoberte vaše vodcovstvo a váš život na novú úroveň sily a vplyvu. Svet je odrazom toho, ako si vážite seba. Vážte si seba a svet si vás bude vážiť tiež.

Kto by mal Bod zlomu navštíviť?

 • Každý, kto chce vedieť, ako prekonať výzvy a ťažkosti.
 • Kariérne zameraní ľudia usilujúci sa zlepšiť výsledky vo firme a uistiť sa, že dosiahnu svoje ciele.
 • Každý, kto sa usiluje zlepšiť vzťahy s rodinnými príslušníkmi, partnermi, deťmi, kolegami v práci a so sebou.
 • Každý, kto chce rozpustiť emócie ako pocit hanby, viny, strachu, stresu, zúrivosti, hnevu, odporu alebo akejkoľvek inej emócie, ktorá oslabuje a stresuje telo.
 • Každý, kto chce rozvinúť vodcovstvo v sebe a pri ostatných.
 • Manažéri a podnikatelia, ktorí chcú inšpirovať svojich ľudí a tímy ku zvýšeniu produktivity.
 • Každý, kto zažíva pocit straty, žiaľu alebo depresie a kto by sa rád opäť pohol vo svojom živote dopredu.
 • Každý so zdravotnými problémami usilujúci sa rozpustiť hnev a pocit bezmocnosti týkajúci sa choroby.
 • Rodičia a učitelia usilujúci sa porozumieť, ako inšpirovať a dať deťom viac osobnej sily.
 • Študenti a ľudia odchádzajúci zo školy hľadajúci správny smer, akým by sa mala vybrať ich kariéra.
 • Každý, kto sa zaujíma o to, ako funguje ľudská myseľ a mechanizmus, ktorý poháňa jej správanie.

Tréningom vás bude viesť…

Bernard Koprna

Leadpages opt-inBernard Koprna je jedným z top koučov a rečníkov na Slovensku v oblasti osobného rozvoja, ľudského správania a kariérneho rastu. Bernard poskytuje ľuďom riešenia, ktoré im umožňujú prevziať kontrolu vo všetkých oblastiach života a dovoliť si hrať “väčšiu hru”.

Je autorom a tvorcom viac ako 20 vzdelávacích programov a tréningov, ktorými si prešli tisíce študentov.

Bernard je vyhľadávaný podnikateľmi, vrcholovými športovcami, celebritami, ale aj bežnými ľuďmi, ktorí si za ním prichádzajú po overené nástroje a stratégie, ktoré prinášajú výsledky.

Jeho vedomosti sú vyvrcholením 7 rokov štúdií naprieč rôznymi odvetviami. Vo svojich programoch a tréningoch pre verejnosť aj pre profesionálov sa zameriava na témy ako efektívny koučing, zvýšenie produktivity, komunikácia vo vzťahoch, prepojenie emócií a mysle, prebúdzanie potenciálu cez život podľa hodnôt a iné.

Ako bude „Bod zlomu“ prebiehať…

Dva praktické a akčné dni. Na začiatku dostanete podrobný MANUÁL, ktorý vám pomôže, aby ste z toho tréningu dostali čo najviac + ktorý si zoberiete domov, aby ste s tým, čo sa naučíte, mohli aj naďalej pracovať a pravidelne sa k tomu vracať. A takto vyzerajú jednotlivé dni:

Deň 1 – 9:30-19:00 – Transformácia

 • Objavte 31 princípov života
 • Naučte sa dynamiku, ktorá priťahuje tragédie, výzvy, ponižujúce okolnosti a rozptyľujúce nízke priority.
 • Stavebný materiál všetkého, čo sa okolo nás deje a aký je rozdiel medzi zámerom a sústredenosťou.
 • Ako určiť hierarchiu hodnôt niekoho druhého, ako objaviť, aké sú vaše hodnoty a ako sa uistiť, že ich napĺňate.
 • Aký je rozdiel medzi evolúciou vedomia a vnímania a revolúciou vedomia a vnímania.
 • Objavte 7 síl vo vašom živote a 7 súbežných strachov, ktoré vám bránia tieto sily naplno využiť.
 • Čo je 15 bludov/ klamstiev, klamov, ktoré vedú k negativite rovnako ako ABCD negativity a ako to môže ovplyvniť váš život.
 • Ujasnite si pracovný úspech a naplnenie.
 • Naučíte sa a spravíte praktickú aplikáciu Demartiniho metódy. A naučíte sa, ako rozpustiť akékoľvek poblúznenie, rozhorčenie, strach, seba-zväčšovanie, pýchu, minimalizáciu seba a svojich schopností, hanbu, pocit viny, fantázie a nočné mory a zveličené nálepky a nereálne očakávania, ktoré máte.

Deň 2 – 9:30 – 19:00 – Integrácia

 • Ako vyčistiť vašu minulosť, aby ste prijali a akceptovali prítomnosť.
 • Ujasnenie si, kým by ste v živote chceli byť a čo by ste zbožňovali robiť a mať.
 • Ako sa vysporiadať s pocitom žiaľu, so smrťou, stratou a s pocitom zármutku.
 • Ako si ujasniť vaše poslanie a napísať vyhlásenie o poslaní.
 • Naučte sa Recept na zhmotnenie vecí, ktoré chcete.
 • Identifikujte vysoko-prioritné akčné kroky
 • Ako prevziať kontrolu vo všetkých 7 oblastiach vášho života
 • Ako mať silnejšie rodinné vzťahy a komunikáciu.
 • Kultivujte duchovnú istotu.

Tu je to, čo o tréningu povedali účastníci predchádzajúcich ročníkov:

“Mne dal tento tréning množstvo aha momentov, uvedomila som si, že môj život sa neuberá cestou ktorá je moja, ale cesta, ktorou idem, je len o prispôsobovaní sa a potrebe vyhovieť všetkým len sebe nie. Neuvedomila som si koľko pocitov krivdy, smútku a hnevu mám v sebe. Pocit viny a rôzne veci z minulosti vo mne ma brzdili vo vzťahoch a práci. Akonáhle som si to usporiadala, prišla úľava, akú som už dávno nezažila. Urobila som si jasno aj v cieľoch a upratala priority. Ďakujem Bernard, ste skvelý človek. Verím, že pomôžete množstvu ľudí zbaviť sa tej emočnej batožiny, ktorou si zbytočne komplikujeme život. Určite to nebol posledný tréning, ktorého som sa zúčastnila.”Mária Sekeráková
“Myslím, že na tréning Bod zlomu sa oplatí prísť. Človek sa tam dozvie veľa užitočných informácií, ktoré si môže okamžite pod vedením kouča vyskúšať na svojej vlastnej koži. V rámci tréningu je dosť cvičení, ktoré pomôžu každému posunúť sa o kus ďalej v osobnom rozvoji. Mne osobne tento tréning pootváral nové veci, nové možnosti, nové uvedomenia, ktoré určite použijem vo svojom živote na jeho zlepšenie. Pochopil som, ako funguje Demartiniho metóda a zistil som, že pomáha zbavovať človeka emocionálnej záťaže. Každý, kto sa rozhodol pracovať na sebe a na svojom osobnom rozvoji, by sa určite tohto tréningu mal zúčastniť. Vrelo vám ho odporúčam.”Ľubomír Mendel

Časté otázky:

Dokáže mi Bod zlomu pomôcť s mojimi vzťahovými problémami?

Určite áno. Naučíte sa, ako si nastaviť realistické očakávania, uvoľniť napätie a rozpustiť bariéry medzi vami a vaším partnerom, aby ste tak obaja mohli oceniť jeden druhého a znova medzi vami cítiť spojenie.

Dokáže mi Bod zlomu pomôcť rozrastať moje bohatstvo?

Áno. Naučíte sa, ako zvýšiť vašu sebahodnotu, čo vám umožní zvýšiť vašu finančnú hodnotu a potenciál stať sa finančne zabezpečeným. Objavte váš skrytý potenciál budovania bohatstva a zmeňte svoje hodnoty, aby ste sa nastavili na čoraz väčšiu návratnosť investícií.

Mám kariérnu krízu. Ako mi Bod zlomu pomôže?

Bod zlomu vám ukáže, ako si ujasniť, čo je pre vás najdôležitejšie a ukáže vám, ako prekonať strachy, ktoré vám bránia konať na ceste za vašimi cieľmi. Naučíte sa, ako zarobiť peniaze robením toho, čo zbožňujete a ako transformovať vaše vnímania, aby ste tak mohli zbožňovať, čo robíte.

Odporúčaš robiť Bod zlomu s partnerom?

Či už si prejdete Bodom zlomu sami alebo s kamarátom alebo s partnerom – je to na vás. Prácu počas tréningu a cvičenia budete robiť individuálne, nie s inými ľuďmi. Po tréningu však môže byť inšpirujúce rozprávať sa o vašom zážitku s ľuďmi, ktorých poznáte.

Vaša dvojdňová investícia do seba, ktorá vám bude prinášať ovocie už do konca života.

Teraz sa už pravdepodobne zamýšľate nad tým, aká je cena tohto dvojdňového tréningu.

Ale ešte predtým ako vám o tom poviem viac, zamyslite sa nad tým, aká je “cena” pokračovania v živote bez zmeny.

Koľko vás to stojí? Zostať na tom istom mieste – zaseknutý – bez vyhliadky na zmenu?

Nedávno som pracoval s klientom, ktorý v čase, keď ma vyhľadal, bol už 3 roky v práci zaseknutý na jednom mieste a nevedel, ako sa z toho dostať. A doslova to z neho vysávalo život.

Potom ako som mu položil špecifickú sadu otázok a previedol som ho cez konkrétne cvičenia (ktoré budem zdieľať aj s vami), zrazu po 3 rokoch zažil zlom a mal jasnú víziu toho, čo má spraviť ďalej.

Po našom sedení sa mi zdôveril, že tieto 3 roky ho stáli minimálne 20 000 eur zmarených príležitostí, váhania a nerozhodnosti, ktoré inak mohol mať.

To je iba malá ukážka toho, aké mocné sú nástroje, stratégie a metodológie, ktoré sa naučíte počas tohto transformačného tréningu. A keďže poznám obrovskú hodnotu týchto vecí, ktoré som za posledných 7 rokov zhromaždil a ktoré môžete vy získať za dva dni, moja prvá suma, za ktorú som chcel tento transformačný tréning ponúknuť bola 2000 eur.

2000 eur je iba kvapka v oceáne v porovnaní s tým, čo vám “Bod zlomu” umožní v nasledujúcich rokoch dosiahnuť a aké vedomosti a informácie vám dá do rúk.

Ale vy nemusíte platiť 2000 eur.

Nemusíte platiť ani 1000 eur.

Ak si rezervujete vaše miesto ešte dnes, vaša investícia do dvojdňového transformačného tréningu „Bod zlomu“ je iba 197 eur.

Ja vám navyše dám už o chvíľu možnosť rozdeliť si túto platbu na dve jednoduché platby, na polovicu, aby bolo pre vás ešte ľahšie zúčastniť sa tohto jedinečného tréningu.

To funguje tak, že prvých 99 eur uhradíte hneď teraz a zvyšných 99 eur uhradíte presne o 30 dní od vašej prvej úhrady. My vám dáme vedieť.

Túto možnosť vám dávam preto, aby bolo pre vás rozhodovanie sa o účasti na tomto tréningu oveľa ľahšie.

Pamätajte si však, že tento transformačný tréning je obmedzený počtom miest a voľných je iba 18 miest. Rezervujte si preto svoje miesto ešte dnes.

Ale to nie je všetko…

Špeciálny bonus #1 (Hodnota 59 eur)

BOD ZLOMU – Kompletný tréningový manuál

Ako som už spomínal…na začiatku tréningu dostanete podrobný viac ako 50-stranový kompletný tréningový MANUÁL, v ktorom nájdete doplňujúce cvičenia, všetky dôležité koncepty, nástroje, stratégie a metodológie a rôzne ďalšie doplnkové materiály, ktoré vám pomôžu dostať z celého tréningu maximum.

Tento kompletný tréningový manuál má obrovskú hodnotu a bude slúžiť ako vaša pomôcka počas tréningu a po tréningu si ho zoberiete domov ako učebnicu, aby ste tak všetky dôležité materiály mali vždy pri sebe a mohli sa k tomu vrátiť, kedykoľvek to budete potrebovať.

Ale to ešte STÁLE nie je všetko…

Špeciálny limitovaný bonus #2 (Nevyčísliteľná hodnota)

Privátna Facebook skupina

Po tomto tréningu to samozrejme nekončí.

Naučím vás síce všetko, čo potrebujete vedieť, no vždy sa môže vyskytnúť situácia, v ktorej budete potrebovať poradiť alebo si jednoducho budete chcieť spoločne vymeniť skúsenosti a spýtať sa ma nejakú otázku.

A to je dôvod, prečo som sa rozhodol pridať vám ešte jeden extra bonus a tým je ročný vstup do mojej privátnej Facebook skupiny.

V tejto skupine nájdete podobne zmýšľajúcich ľudí, debatujeme tam o rôznych témach a môžete sa ma spýtať akúkoľvek otázku ohľadom ľudského správania, kariérneho rastu alebo osobného rozvoja. Som tam každý deň a je to veľmi interaktívne.

Je to také „tajné spoločenstvo“… a táto skupina nie je prístupná verejnosti.

Môžete sa sem dostať iba ako môj klient alebo na pozvanie. A ja vás sem pozývam.

Hodnota takejto skupiny je naozaj nevyčísliteľná, no vy do nej získate ročný prístup úplne zadarmo…aby sme tak mohli pokračovať v našej spolupráci aj v nasledujúcich mesiacoch a aby ste pri sebe vždy mali človeka, ktorý vám poradí.

A nakoniec je mojím cieľom, aby sa Bod zlomu stal vaším aktívom.

Bod zlomu sa stane vaším aktívom

Aktívum je investícia, ktorá vám prináša návratnosť ešte dlho potom, ako ste si ju kúpili a ja som si tak istý hodnotou tréningu Bod zlomu, že som doň zabudoval 100% garanciu vrátenia peňazí, ak by ste cítili, že vám môj program nepriniesol úžasné životné transformácie, ktoré som povedal, že vám prinesie.

Takže ak sa chcete naučiť, ako získať majstrovstvo vašej vlastnej mysle, aby ste tak mohli manažovať akékoľvek emócie, prebrať plnú kontrolu nad vaším životom, cítiť sa inšpirovaný, transformovať vaše vzťahy, rozrastať vašu sebahodnotu, zvyšovať váš level zásluh a vytvoriť vo vašom živote niečo skutočne zmysluplné, tak potom nečakajte už ani minútu a prihláste sa na Bod zlomu teraz.

garancia

Vaša garancia vrátenia peňazí: Všetko, čo stačí, aby ste spravili, je pred skončením tréningu mi odovzdať manuál Bod zlomu a povedať mi, že program nenaplnil vaše očakávania a ja vám podpíšem autorizáciu na vrátenie plnej sumy peňazí do 7 dní.

Tu je to, čo treba spraviť ďalej

Dvojdňový transformačný tréning “Bod zlomu” sa koná 16.- 17.9. 2017 v Piešťanoch a voľných je iba 18 miest.

Akonáhle sa naplní 18 miest, vaša príležitosť je preč a vy uvidíte z tréningu možno tak fotky na Facebooku.

A to je dôvod, prečo potrebujete konať čo najrýchlejšie, aby sa vám ušlo vaše miesto.

Všetko, čo stačí spraviť, aby ste dostali vašu vstupenku na tento tréning hneď teraz, je vybrať si spôsob úhrady, ktorý vám vyhovuje viac. Na výber máte dve možnosti.

Vyberte si spôsob platby – kliknutím na tlačidlá nižšie, na druhej strane vyplňte vaše údaje a akonáhle vyplníte vaše údaje, dostanete od nás okamžite konfirmačný email aj spolu s ďalšími organizačnými informáciami (presné miesto, harmonogram, dress code).

Potom už iba stačí, aby ste sa na tréning dostavili.

Ale pamätajte si, že voľných je iba 18 miest a čas beží!

Kliknite nižšie a rezervujte si vaše miesto za menej ako 60 sekúnd a začnite vaše cestu k lepšiemu životu ešte dnes:

Rezervovať moje miesto teraz za IBA 197€

f

Rezervovať moje miesto teraz za IBA 2x 99€

Vidíme sa na tam,

Bernard Koprna

P.S. Ak máte nejaké otázky, na ktoré som na tejto stránke nezodpovedal, prosím napíšte nám na email: info@bernardkoprna.sk alebo nás kontaktujte na čísle 0948 517 980.

P.S.S. Ak ešte stále váhate, či je tranformačný tréning Bod zlomu pre vás, zvážte toto.

Posledných 7 rokov som strávil hľadaním tých najlepších overených nástrojov, stratégií a metodológií, ktoré by ľuďom dokázali priniesť bod zlomu.

Nielenže som vďaka tomu zmenil na nepoznanie svoj život (v každej zo 7 oblastí života) a stal sa zo mňa jeden z top koučov na Slovensku, ale pomohol som vďaka tomu tisíckam ľudí po celom Slovensku a Česku.

Na tomto tréningu sa s vami podelím o všetko, čo som sa naučil o tom, ako dosiahnuť Bod zlomu (a ako môžete dosiahnuť ten svoj) a ako môžete tie najlepšie overené nástroje, stratégie a metodológie, využívať už do konca vášho života.

Neváhajte a prihláste sa na transformačný tréning Bod zlomu ešte dnes. Nebudete ľutovať.